21 analysetools

Ontdek de state-of-the-art analyse gereedschappen binnen Excellent Plan

21 analysetools die in de duurste pakketten niet voorkomen scenarioanalysebreak-even analysesensitiviteitsanalysecontributieanalysewhat-if analyserealisatieanalysecommon size analyseresultaatanalysedynamische grafiekentienjarenplankengetallenindexcijfersdupont-schemaz-scoresvermogensaansluitingboekhoudformule

Analyseer de financiële situatie van je onderneming met 21 state-of-the-art analyse gereedschappen, zoals scenarioanalyse, contributieanalyse, break-even analyse, realisatieanalyse, sensitiviteitsanalyse, common size analyse, indexcijfers, faillissementsvoorspellingen, dupont chart en dynamische grafieken.

Hieronder vind je alle 21 analysetools terug met een korte toelichting:

1. Bottom line (5 jaar)

De drie meest waardevolle kengetallen voor iedere onderneming in beeld gebracht.

2. Executive dashboard (per jaar)

Een overzichtelijk executive dashboard (per jaar) – samenvatting per jaar op 1 A4

3. Dashboard (5 jaar)

Een samenvatting van de 5 jaarsresultaten met resultaatanalyse, financiële positie, kasstromen en personeel. Overzichtelijk op enkele pagina's.

4. Financieel overzicht (5 jaar)

Financieel overzicht (5 jaar) met diverse kentgetallen – operationeel, financiële positie, financiële ratio’s, kasstromen

5. Jaaroverzicht (per jaar)

Een matrix met beginbalans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en eindbalans. Allemaal keurig netjes op elkaar aangesloten.

6. Veranderingen in activa, schulden en het eigen vermogen (per jaar)

Veranderingen in activa, schulden en het eigen vermogen – matrix met de invloed van de drie kasstromen op de balans slim in beeld gebracht.

7. Kengetallen (5 jaar)

15 ratio’s voor rendement, break-even, solvabiliteit, liquiditeit, activiteit en kasstromen

8. Break-even analyse (per jaar)

Gedetailleerde break-even analyse (per jaar) per product(lijn) met break-even grafieken. Je ziet direct bij welk aantal verkochte producten je quitte speelt.

9. What-if analyse (per jaar)

Effecten van verschillende scenario's dynamisch zichtbaar gemaakt op winst- en verliesrekening, balans, kasstroomoverzicht en ratio’s

10. Dupont-schema (per jaar)

Met ons Dupont-schema krijg je een dynamische analyse van de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV).

11. Sensitiviteitsanalyse (per jaar)

Reken snel jouw best case en worst case scenario door. Zie direct wat het effect is op je resultaat, balanspositie en liquiditeit.

12. Realisatieanalyse (5 jaar)

Vergelijking van de realisatie met het budget voor winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht.

13. Resultaatanalyse (per jaar)

Analyseer de winstgevendheid per product(lijn) per jaar. Ontdek met welke producten of diensten je het meeste verdient en wat de 'bleeders' zijn.

14. Tienjarenplan

Projectie van de winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht tot 10 jaar.

15. Common size analyse en indexcijfers

Vergelijk gegevens in verhouding tot omzet of balanstotaal (common size) en hun relatieve groei (index)

16. Z-grafiek (5 jaar)

Lange en korte termijn ontwikkeling van de omzet eenvoudig in beeld gebracht.

17. Z-score (faillissementsvoorspellingen)

Deze analysetool helpt je met het voorspellen van een mogelijk faillissement. Is jouw plan sterk genoeg om te overleven? Bereken het nu zelf op 3 manieren.

18. Dynamische grafieken (5/10 jaar)

Vergelijk 2 variabelen (naar keuze) van de winst- en verliesrekening, balans of kasstroomoverzicht met elkaar. Krijg inzicht in de ontwikkeling en onderlinge verhouding van die variabelen.

19. Vermogensaansluiting (5 jaar)

Met deze tool wordt het verloop van het eigen vermogen (5 jaar) in beeld gebracht.

20. Indirect kasstroomoverzicht (5 jaar)

De kasstromen volgens de indirecte methode (5 jaar) op basis van winst- en verliesrekening en de mutaties in de balans.

21. Boekhoudformule (5 jaar)

De boekhoudformule laat zien wat het bedrijf bezit (activa) en wat het verschuldigd is (passiva). Bezittingen zijn gefinancierd met geleend geld (schulden) of eigen geld (eigen vermogen). Iemand moet de bezittingen (of de bronnen) verstrekken, of wel een leverancier of een eigenaar/aandeelhouder. Daarom is deze formule altijd in balans.

Downloads